Czy Pragnienie To Kolejne Zniewolenie Umysłu i Życia, czy Może Coś Głębszego?
|

Czy Pragnienie To Kolejne Zniewolenie Umysłu i Życia, czy Może Coś Głębszego?

PRAGNIENIE – ILUZJA – RÓŻNE FILOZOFIE ŻYCIA – RÓŻNI GURU I NAUCZYCIELE… Można na temat Pragnień – Iluzji bez końca tworzyć kolejne filozofie życia dotykające także tych Wyższych Stanów Świadomości. Pozostawmy teraz pojęcia iluzji, ego, wolności, pragnień, marzeń na boku – odłóżmy je, bo są to w sumie kolejne określenia – etykiety nałożone przez Umysł….